top of page
LilliBreininger_BeIn1244.jpg

תמיכה בטיפולי פוריות

העבודה נעשית ב-3 מימדים:

1. מפגשים אישיים עם האישה
אנו מתמקדות בהיבטים הפיזיים, הרגשיים והאנרגטיים, וכן בתופעות
הלוואי של הטיפולים ההורמונליים.

2. מפגשים זוגיים
(במידה ורלוונטי), כל הזוגיות זקוקה לתמיכה רגשית, פיזית וחינוכית במהלך תקופה זו שעלולה להיות מאתגרת במערכת היחסים.
‏במהלך המפגשים אני מנחה אותך/ם כיצד לכתוב חוזה אנרגטי להזמנת הנשמה שרוצה להגיע.
 

3. מפגשים אישיים עם בן/בת הזוג
30% מכלל בעיות הפוריות הן אצל הגבר. גם אם פיזית הבעיה לא אצלך, את/ה 50% מהזוגיות שמנסה להגיע להריון.
שניכם זקוקים לתמיכה בתקופה רגישה זו.
 
bottom of page