top of page

חוזה אנרגטי להריון - הזמנת הנשמה, הוראות.

לכתוב חוזה אנרגטי מול הנשמה/ות שמבקשת לבוא.

ממש לקחת עט ודף, ולכתוב לכל מה שאת/ם מתחייבים לו מול אותה הנשמה, שתגיע בזמן שיהיה נכון לה ולכם.

אם את עושה את זה עם בן/ת זוג - גם הם יכתבו, ושזה יהיה פתוח ושקוף כך ששניכם תוכלו לקרוא את זה .
אם יש עוד ילדים - לשאול אותם מה הם מתחייבים מול אח/אחות שלהם (אם אפשר) ולהוסיף גם את זה.

 
4-3 פסקאות:
 
באחת את כותבת מה את מבטיחה לנשמה/ות שיגיעו.
 
בפסקה השנייה בן הזוג כותב ,
 
ובפסקה השלישית אתם כותבים מה אתם מתחייבים אחד לשני, כי חשוב לנשמה שתגיע לשמוע גם איך הדינמיקה בין אמא לאבא.
 
ובפסקה הרביעית, מה האח/ים מבטיחים .
 
ואם אין בן זוג אבל את רוצה, את יכולה לכתוב בחוזה איזה מין בן זוג את מבטיחה לנשמה שתגיע. זה עוזר לך להתחייב ולהיות מסורה לחפש לנשמה הזו אבא טוב, שאמנם עוד לא הכרת אותו במישור הפיזי, אבל גם את וגם הנשמה הזו, וגם הנשמה של האבא מחכים אחד לשני וצריכים לשמוע מחויבות.

אם את עושה את זה עם תרומת זרע ו/או ביצית, חשוב גם לתת מקום בחוזה ולהודות לגבר שתרם את הזרע / לאישה שתרמה את הביצית. ברמה האנרגטית, הוא/היא נתן את כל המהות הכי טהורה שלו/ה עם ה DNA שהגיע מהשושלת שלו/ה והקדיש/ה אותה לחיים חדשים שיווצרו, שגם אם הוא/היא לא ת/יהיה חלק מהם במישור הפיזי, השושלת שלו/ה תשפיע על חיי התינוק מעתה ועד עולם.
 
בסוף החוזה את/ם חותמים את שמכם ותולים במקום חשוב בבית, מעתה ועד סוף ימי חייכם. ועכשיו זה חוזה לכל דבר. אפשר להסתכל על זה כמו "כתובה" מודרנית. אם יש לכם ילדים נוספים - לתת להם לחתום גם. כדאי לתלות את החוזה במקום חשוב אבל אינטימי בבית, כמו בחדר השינה למשל .
bottom of page