top of page

הרצאות בנושא טיפולי פוריות

 
15% מהאוכלוסייה נעזרת בטיפולי פוריות, וישראל הפכה למעצמה בתחום.
טיפולי פוריות הם דבר נפלא המסוגל לעזור להעניק לאישה את הדבר לו היא מייחלת יותר מכל, 
אבל, לטיפולים אלו ישנם גם תופעות לוואי.
הנשים מוצאות את עצמן לעיתים קרובות מבולבלות ומוצפות במידע רפואי מסובך שיש לעכל,
וצריכות תמיכה נפשית. 
ישנה חשיבות מכרעת להתייחסות נכונה לתופעות הלוואי, על מנת לפתח כלים להתמודדות עימם
בדרך היעילה ביותר, הן על ידי הצוות הרפואי והן על ידי המטופלות והמטופלים, ולהתייחס
לתחום טיפולי הפוריות משלוש זוויות -
1. להבין מה בדיוק כוללים טיפולי הפוריות, מהם הפרוטוקולים המקובלים של IVF ושל הזרעה
תוך רחמית (IUI), ומהם תופעות הלוואי שיש לצפות אליהם כדי ליצור תחושת "ידע זה כח", לייצר הבנה, להפריך חששות ופחדים ולתת מענה מתאים.
2. ליצור כלים נכונים לתמיכה רגשית שכל כך דרושה בהתמודדות עם איבוד השליטה על הגוף, עם התנפצות הפנטזיה של הרצון הטבעי והחדרת המלאכותי לקסם יצירת החיים.
3. התייחסיות מיוחדת לעבודה רגשית מול אמונות מגבילות שיכולות למנוע כניסה להריון, בין אם ישירות עם המטופלת עצמה, או לתת כלים לאנשי מקצועות הבריאות המערבית והמשלימה.
 
להזמנת הרצאה
תמיכה בטיפולי פוריות
bottom of page