top of page
מדיטציה לצ'אקרות

עבודה עם הצ'אקרות

 
 
7 ימים, 7 צ'אקרות. יום ראשון עד יום שבת. 
טכניקות לשימוש בכל יום, הסבר על עבודה עם הצ'אקרות.
כאשר פרסמתי זאת לראשונה - התגובות היו מרגשות, ואנשים דיווחו על תחושת שינוי של ממש 
בחייהם לאחר שהשתמשו בכלים ובטכניקות.
מומלץ לבצע את התרגול לפי הסדר, יום יום, ולהתחיל מן הצ'אקרה הראשונה.
 
יום ראשון - צ'אקרה ראשונה
 
יום שני - צ'אקרה שנייה
 
יום שלישי - צ'אקרה שלישית
 
יום רביעי - צ'אקרה רביעית
 
יום חמישי - צ'אקרה חמישית
 
יום שישי - צ'אקרה שישית
 
יום שבת - צ'אקרה שביעית
bottom of page