Next courses

הכנת חוזה אנרגטי לכניסה להריון - למטופלות פוריות

תאריך: יום ראשון 19.6.2022 
16:00-18:00
מחיר: 80 ש"ח
מיקום: תל אביב

מסע לחקר השושלת הנשית - לנשים עם שחלות פוליציסטיות PCOS

תאריך: יום ראשון 26.6.2022 
16:00-18:00
מחיר: 80 ש"ח
מיקום: תל אביב

קורס מבחן שריר 

תאריכים: 4 ימי שלישי 28.6, 5.7, 12.7, 19.7
10:00-12:00
מחיר: 550 ש"ח
מיקום: תל אביב

סדנה לפתיחת הלב - לגברים

תאריך: 3.7.2022, יום ראשון
16:00-18:00
מחיר: 120 ש"ח
מיקום: תל אביב

סדנה לפתיחת הלב - לנשים

תאריך: 10.7.2022, יום ראשון
16:00-18:00
מחיר: 120 ש"ח
מיקום: תל אביב

קורס הילינג 

תאריכים: 7 ימי ראשון 3.7 - 14.8
10:00-12:00
מחיר: 1200 ש"ח
מיקום: תל אביב

תנועות ותנוחות לכאבי מחזור

תאריך: יום ראשון 18.9.2022 
19:00-21:00
מחיר: 80 ש"ח
מיקום: תל אביב